×

Yeni nesil hizmete ilk adım.

Count2in ile Tanışın

Bir organizasyonun devamlılığı ve hizmetlerinin sürdürülebilirliği zamanı yakalamasına bağlıdır. Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi, değişen zamanın beraberinde getirdiği ihtiyaçların karşılanması ancak güncel talepler ve teknoloji ile uyumlu sistemlerin kullanımı ile mümkün.

İki rakip pazar aktörü arasındaki dengeleri değiştirecek ve kazananı belirleyecek olan bu teknolojilerin, yirmi birinci yüzyılın ışık hızıyla değişen teknolojik atmosferine kolayca uyumlanabilir ve yeni pazar trendleri ile örtüşebilir olması şart.

Üç boyutlu kamera ve derinlik sensörlerinin çekirdeğini oluşturduğu Count2In, belli bir alanda kişi sayımı yapan ve toplanan bu veriyi pazar araştırmaları, kurum ve organizasyon içi verim ölçümleri, tedarik zincirleri ve arzın düzenlenmesi, iç mekân dizaynı, hizmet kalitesinin artırımı, markalaşma ve değer yaratma, vardiya planlaması, kâr maksimizasyonu ve personel eğitimi gibi konularda fonksiyonel hale getiren donanım ve yazılımlardan oluşan bütüncül bir sistemdir.

Dört temel bileşenden oluşan Count2In sistemi, 21. yüzyılın müşteri/hizmet alan merkezli ticaret ve hizmet kültürü ile mükemmel uyumlu hem hizmet alıcıların hem de hizmet sağlayıcıların beklentilerini karşılayan ve kamu ve özel sektörde verilen hizmetlerin hizmet alan ve veren arasında bir işbirliğine dönüştüren bir sistemdir.

Beş temel fonksiyonu, hizmet veren ve alan arasında kuvvetli ve sürekli bir sözsüz iletişim tesis eder, zarar ve hayal kırıklıklarını minimuma indirir.

AVANTAJLARIMIZ

Üzerinde bulunan CPU sayesinde Count2In sayım işlemini bir merkezle iletişim kurmadan, kendisi yapar. Bu sayede kablosuz bağlantı kesintileri gibi durumlarda sayım durmaz ve sistem anlık veri güncellemesi yapmayı sürdürür. Bu özellik, Count2In’in oldukça yüksek doğrulukla kişi sayımı yapmasına imkân verir. Count2In’in sağladığı veriler reyon, mağaza ve kat optimizasyonu, kurumsal verim ölçümleri, yoğunluk ölçümleri, ideal işgücü tespiti gibi pek çok sürecin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesine imkân verir. Gerçek zamanlı takip, kurumun nabzını tutar ve deyim yerindeyse kurum metabolizmasını, rutinleri, tekrar eden rağbet artış ve düşüşlerini anında tespit ederek işleyişteki sürekli sorunların tespit ve çözümüne imkân verir.

Count2In, hem işletme ve kurumları hem de müşterileri memnun edecek düzenlemelerle maksimum verim alınmasına imkan veren bilgiler toplar. Bu bilgileri toplarken de müşterilerin ve ziyaretçilerin kişisel verilerini korur. 3D kamera ve derinlik algılayıcıları üzerine kurulu sistemimiz, ziyaretçilerin yalnızca siluetlerini çıkarır ve kimlik tespitine imkân verecek görsel veri toplamaz.

Count2In, ziyaretçilerin söz konusu alan içerisinde takiplerini sağlayarak reyon gezme, kat ve mekân kullanımı davranışlarını tespit eder. Müşterilerin en fazla vakit geçirdiği reyon ve alanlardan ilgi ve ihtiyaçlarını tespit etmekle kalmaz, en çok ilgi gören reyonları belirleyerek kar maksimizasyonu, en çok ilgi gören şubeleri belirleyerek verim alınan uygulamaların yaygınlaşması konusunda size rehberlik eder.

 

Count2In, yalnızca kişi saymakla kalmaz. Ziyaretçilerin yaş ve cinsiyet tespitini yaparak toplanan veriyi anlamlandırmanıza yardımcı olur. Grup ve bireysel ziyaretleri tespit ederek, grup ve birey davranışı arasındaki farkları görmenize imkân tanır.  Farklı müşteri tiplerinin mağazada geçirdikleri süreleri, ilgi gösterdikleri reyonları belirlemenize yardımcı olarak ürün ve hizmetlerinizin ideal hedef kitlesini bulmanızı sağlar. Hizmet alanların sıra ve kuyruklarda bekleme sürelerine dair bilgiler vererek maksimum bekleme süresini optimize etmenize, personel, kasa ve vezne ekleyerek azaltmanıza ve sıra yönetimi yapmanıza olanak verir. Bu sayede müşteri kaybetmezsiniz. Count2In, müşteri ve hizmet alanın istekleri ile işletme ve kurumların isteklerini aynı noktada buluşturan ve iki tarafa da yarar sağlayan bir sistemdir.  

count2in

Çok Boyutlu Güvenlik

Count2In’in üç boyutlu kameraları, alan içerisine yerleştirilir. Derinlik algılayıcıları sayesinde obje ve insanları algılar. Bu sayede gün içinde mekânı ziyaret eden insanları sayabilir. Sistem, ziyaretçilerin sadece siluetini çıkarır. Bu sayede hem kişisel alana saygılı hem de ziyaretçinin anonim kalmasına imkân tanıyan bir ortam sunar.

Akıllı Sistem, Akıllı Hizmet,

Akıllı Tercihler

Count2In cihazlarının arkasındaki yapay zekâ algoritması, kemik yapısı, boy, kilo, beden proporsiyonları gibi unsurları kullanarak ziyaretçilerin cinsiyet ve yaş analizini yapabilir. Bu sayede sistem, size yalnızca ziyaretinin mekânda bulunduğunu söylemez. Bu ayırt edici özellikler sayesinde ziyaretçinin mekân içerisindeki gezinme ve alanı kullanma alışkanlıklarına dair de bilgi verir.

İş Kararlarınıza Yön Veren Veri

Sistem, ziyaretçilerin hangi reyonlarda fazla vakit geçirdiklerini, en çok hangi reyonun ziyaret edildiğini, hangi yaş aralığından ziyaretçilerin hangi reyonları tercih ettiğini belirleyerek, hizmet verdiğiniz muhitin baskın ihtiyaçlarını, ziyaretçi konforunu artıracak iç mekân düzenini ve doğru reyon/gişe/vezne sıralamasını keşfetmesine yardımcı olur. Bu sayede, sözcüklere gerek kalmadan talepler iletilmiş ve karşılanmış olur.

Kar ve Verim Maksimizasyonu

Özellikle zincir mağazalar, bayii usulü çalışan kurumlar ve ulusal kurumların il, ilçe ve semt birimlerine girip çıkan insan sayısının tespiti, kaynaklar ve personelin şubelere orantılı dağılımı, verilen emek ve ayrılan kaynakla örtüşür verim elde edilmesi ve hizmet alıcıların ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için önemli. Beklenenin altında ziyaretçi trafiği verimi düşürür ve kaynak israfına neden olurken, beklentinin karşılanmasını zorlaştıracak yoğunluk, marka veya kurum itibarına zarar verebilir. Sağladığı veriyle Count2In sizi, verimsiz şubelerin kapatılması, artan ihtiyaca cevap verecek yeni şubelerin açılması, yoğun saatlerde çalışan sayısının artması gibi verimi katlayacak hamilelere yönlendirir.

Bilgiyle Gelen Kalite

Count2In, fazla ziyaret edilen alanların temizlik ihtiyacının karşılanması, çok rağbet gören reyonlardaki ürünler için arzın artması, çok ziyaretçi alan tarihi mekanların belli periyotlarla bakım ve restorasyonunun yapılması, ziyaretçi güvenliğinin sağlanması gibi onlarca ihtiyacı dikkatinize sunacak veriler toplar. Dört bileşenden ikisi olan mobil ve web uygulamaları sayesinde, yöneticiler ve personel bu ihtiyaçlara dair bilgilendirilir ve çözüm üretmeye teşvik edilir. Bu sayede sistem, kurum içi sorumluluk bilinci, üretkenlik ve verimi artırır, ihtiyacınız olan ufku gösteren bir üçüncü göz vazifesi görür.

BİLEŞENLERİMİZ

 1- KS-01 Yapay Zekâ Destekli Kişi Sayma Cihazı

KS-01 Count2In’in çekirdeğini oluşturan kişi sayma donanımıdır. 3 boyutlu kamera ve derinlik algılayıcılardan oluşan sistem, insan bedeni, nesneler ve diğer tüm üç boyutlu yapıları algılayabilir. KS-01, arkasındaki güçlü yapay zekâ algoritması sayesinde, yalnızca siluetten kişileri ayırt edebilir ve tekrarlı sayım yapmaz. KS-01 algoritması, kişileri ayırt etmek için baston, şemsiye gibi nesneleri ve boy, kilo gibi fiziksel özellikleri tanımak üzere eğitilmiştir. Böylece doğru sayımın yanı sıra kişilerin mekân içindeki gezinti davranışları ve ilgilerini saptayabilir. KS-01 ayrıca grup ve birey ayrımı yapabilir, bu sayede aile ve arkadaş gruplarından oluşan ziyaretçilerin ilgi ve davranışlarını ayrıca ölçer.

KS-01’i Sınıfındaki Cihazlardan Ayıran Avantajlar:

 

Pek çok kişi sayım donanımı yalnızca görsel veri toplar. Daha sonra toplanan görsel veri bir merkez sunucuya yollanır ve sayım yapılır. Bu sürekli veri akışı, bağlantı hızını yavaş olması halinde veya bölgesel internet ve elektrik kesintilerinde aksayabilir veya durabilir. Sistemin bir ucunda çıkan sorun, normal şartlarda sorunsuz çalışan diğer ucun performansını etkiler. Bunu engellemek için KS-01 veriyi hem toplar hem de sayar. Bu sayede tarif edilen aksaklıkların hiçbiri KS-01 ile yaşanmaz.

Yalnızca siluetler ile çalıştığından kimlik tespitine imkân veren yüz görüntüsü veya video kaydı gibi veriler toplamaz. Alışveriş ve gezinti davranışını belli bir kişiyle ilişkilendirmek suretiyle psiko-sosyal analizlerden ticari fayda sağlamaz. Müşterinin anonimliğine ve özel hayatına saygılıdır.

Bir alanı donatan tüm KS-01’ler arasında iletişim mevcuttur. Bu sayede hem tekrarlı sayımın önüne geçilir hem de ayırt edici özellik ve nesneler sayesinde aynı kişi alan içerisinde anonim şekilde takip edilir. Bu sayede gezinti haritası çıkarılabilir, belirgin ilgiler ölçülür.

2- Client

“Client” ifadesi bir işletme, kamu kuruluşu veya açık alana belli bir kurum/kuruluşa hizmet etmek üzere kurulmuş KS-01 donanımlarının tümünü ve bunların arkasındaki yazılımı ifade eder. Kapılara veya giriş noktalarına yerleştirilen tekil donanımlarla sayım yapmak size bütünlüklü resmi veremez. Üstelik, sabit bir noktadan alınan ham veriyi anlamlandırmak ve işlevselleştirmek çok daha zordur. Bir alana her biri belli bir menzili algılayarak tüm alanı kapsayacak şekilde yerleştirilen KS-01’ler size yalnızca günlük bazda kuruluşunuzu ziyaret eden kişilerin sayısını söylemez, ziyaretçilerin en çok nerede vakit geçirdiğini, en çok neye ihtiyaç duyduğunu veya ilgi gösterdiğini, nerede ne kadar vakit geçirdiğini ve bu sayede kurumunuza dair neyi değiştirip neyi korumamız gerektiğini söyler.

“Client” Yani Ürün Kümeleme Hizmeti Neye Yarar?

Bazı hizmet sağlayıcılar, çalıştıkları tüm kuruluşların verilerini tek merkezde toplayarak buradan muhataplarına iletir. Bu durum teknik veya insani hatalar sonucu yanlış verilerin yanlış kurumlara aktarımına sebep olabilir. Bu tip hastalar kurumların karar verme süreçlerini etkiler, yanlış yönlendirme yapar hatta bir kuruluşun ticari rakibine karşı haksız avantaj sağlamasına izin verecek bilgi sızıntılarına neden olabilir. Client hizmeti her bir kuruma tahsis edilen donamamın ayrı ayrı yönetilmesini sağlar ve hataların önüne geçer.

Client hizmeti bir kuruluşa kendi kurallarını koyma imkânı verir. Örneğin “Her x kişinin ziyaretini takiben temizlik ekibi gönder.” “Reyona her y sayıda ziyaretten sonra depoya stokların yenilenmesini talep eden uyarı mesajı gönder.” gibi kurumun daha etkili hizmet vermesini ve her duruma hazırlıklı olmasını sağlayacak yazılımsal komutlar, tüm client donanımına programlanır ve kişi sayım fonksiyonu, sizin istediğiniz gibi işlevselleşir, sizin çalışma usulüne uyum sağlar ve size özgü taleplere cevap verir.

3- Web Uygulama

Count2In web uygulaması veya kontrol paneli, her bir şube ve kurumdan alınan verinin toplandığı bir havuz ve sanal bir koordinasyon merkezi işlevi görür. Bu panelde yöneticiler, hangi şubenin daha fazla ziyaretçi aldığını, hangi saatlerin ve günlerin daha yoğun olduğunu, ziyaretçilerin yaş ve cinsiyet dağılımını ve grup ve bireysel ziyaretlerin oranını görebilir. Web uygulaması ayrıca kurumsal düzen ve hiyerarşi ile uyumlu görüntüleme yetkilendirmesi yapabilir. Bu sayede, şube yöneticileri ve yetkilileri yalnız kendi şubelerine dair bilgiyi görüntülerken bölge müdürleri ve üst düzey yöneticiler karşılaştırmaya ce bütünlüklü değerlendirmeye imkân veren tüm verileri görebilir.

Web Uygulaması Neden Gerekli?

Kurum içi istihbaratı ve veri akışını görev ve sorumluluğa göre dağıtarak işletme verilerini koruma altına alır.

Her birime eforlarının geri dönüşüne dair veri sağlayarak motivasyonu arttırır, çalışanlara öz değerlendirme ve etkili yönetim becerileri kazandırır.

Alınan kararların his ve tahminle değil sağlam verilerle desteklenmesini ve gerekçelendirilmesini sağlar.

Count2in mobil

4- Mobil Uygulama

Mobil uygulama Client uygulamasının bir uzantısı olarak hizmet verir ve kurum içi öz denetime katkı sağlar. Kurumun en etkili ve verimli şekilde hizmet verebilmesi için gereken tüm uygulamalar ve parametre, ziyaretçi sayısı ve davranışına dair alınan tüm veriler ışığında belirlenir ve sisteme kodlanır. Bu sayede şubeleri kendi verim denetim ve kontrollerini yapmalarına imkân veren uyarı ve düzenlemeler mobil uygulama ile çalışanlara aktarılır. Örneğin, belli sayıda ziyaretçiden sonra lavabo ve giyinme odalarının temizlenmesi için temizlik ekibine mobil uygulama yoluyla mesaj gönderilir. Bir reyon veya kata gösterilen ilgi arttığında personel müdürleri ve şefler “Reyon X/Kat Y’de destek personel ihtiyacı.” gibi mesajlarla uyarılır. Uygulama ayrıca belirlenen baz ziyaretçi sayısının üzerine çıkıldığında motivasyon mesajları ile personel verimini destekler.

Mobil Uygulama Neden Gerekli?

Mobil uygulama personelin liderlik becerilerini artırır. Öz denetim ve kurum içi kontrol mekanizmasını geliştirerek çalışanlar arası iş birliğine katkıda bulunur.

Ziyaretçilerin ihtiyaçlarının olabildiğince hızlı karşılanmasına ve yüksek hizmet standartlarının tüm şubelerde uygulanmasını sağlar.

Hizmet kalitesini öz denetimle belli bir standardın üzerine tutarak marka imajına katkıda bulunur.

MÜŞTERİLERİMİZ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Count2In Papilon’un kişi sayma donanımı KS-01 ile bu cihazla alınan verinin işlenmesi ve analizine imkan veren uygulamalardan oluşan bir sistemdir.

Count2In perakende usulü çalışan işletmelerde ziyaretçi sayımı, ziyaretçilerin toplam kasa sayısına oranı, ziyaretçi yaş ve cinsiyet analizi gibi amaçlar için kullanılabilir. Bir alanın tamamını kör nokta bırakmayacak şekilde KS-01 ile donatılması halinde müşterilerin alan içi gezinti davranışları ve sıkça kullanılan gezinti rotaları da belirlenebilir. Count2In ayrıca havaalanlarında, hastanelerde, doğa mirası ve kültürel miras olarak görülen mekanlarda ve devlet dairelerinde ziyaretçi analitiği çıkarmada kullanılabilir.

Teknik uzmanlarımız ve iş geliştirme ekibimiz donanımı kullanmak istediğiniz alanların sayısı ve mekan genişliği gibi faktörlere bakarak sistemin sağlayacağı veriden en üst düzeyde yararlanmanızı sağlayacak paket içeriğini size verecektir. Sistemin esnek yapısı bir veya daha fazla KS-01’in alan içerisinde estetiği bozmayacak ve kablo kalabalığı yaratmayacak şekilde konumlandırılmasına imkan verir. İşletme ve kurum ölçeğine bağlı olarak KS-01’in yanı sıra çalışan, şube yöneticisi ve bölge yöneticisi aplikasyonlarının kullanımıyla ilgili gerekli yönlendirmeler ve kurulumlar da sağlanacaktır.

Count2In raporlamalarında üç temel parametreden yararlanır; zaman, demografi ve nicelik. 3D kamerası ve derinlik algılayıcıları KS-01’in iskelet ve hareket analizi yapmasına imkan verir. Makine öğrenmesi yoluyla eğitilen sistem, boy, vücut yapısı gibi doneleri yaş grupları ile eşleştirebilir hale gelir ve ziyaretçileri yetişkin/çocuk şeklinde sınıflayabilir. Benzer donelerden yola çıkarak ziyaretçilerin cinsiyetlerini de tespit edebilen sistemi donanım sayısına bağlı olarak bir işletmeye gün boyunca yapılan toplam ziyaretleri yaş ve cinsiyete göre tasnif edebilir. Grup ve bireysel ziyaretçi ayrımı da yapabilen sistem toplam ziyaretlerin kaçının münferit kaçının grup/aile ziyareti olduğunu söyleyebilir. Yine donanım sayısına bağlı olarak hangi yaş grubunun en çok hangi reyon veya bölümü ziyaret ettiğini, en çok ve en az rağbet gören bölüm ve şubeleri tespit edebilir.  Bu veriler, yetki dağılımı dikkate alınarak kısmi veya bütünlüklü biçimde yönetici ve çalışan uygulamalarına günlük olarak aktarılır. Bununla birlikte, bu verileri değerlendirmek ve sağladıkları bilgiyi iş yönetimi ve karar verme süreçlerinde kullanmak üzere yorumlamak çalışan ve yöneticilerin sorumluluğundadır.

KS-01 kişileri yalnızca siluet olarak algılar. Yüz görüntüsü ve ses gibi kimlik tespitine imkan verecek veriler toplama ve işlemez. Bu anlamda sistem, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen esaslara uygun tasarlanmıştır.

Count2In sistemleri, sistem ölçeği fark etmeksizin, satın alımdan itibaren iki yıl boyunca üretici firma garantisi kapsamındadır. Bu süre içerisinde sistemlerde oluşabilecek problem ve arızalar uzman ekibimiz tarafından ücrete tabi olmaksızın giderilir.

Garanti süresinin dolmasını takiben sistemlerde oluşabilecek sorunlar, alanında uzman teknik destek ekibimizin değerlendirmesi ve hasarın boyutu ile orantılı olarak ayrı ayrı ücretlendirilir. Alternatif diğer bir yöntem ise sistem hacmi baz alınarak yıllık bakım ve destek anlaşmaları yapılır.

Count2In esnek bir sistem olduğundan ve kullanılan donanımın sayısı, ihtiyaç duyulan veri depolama alanı ve kullanılan aplikasyonlar değişiklik gösterdiğinden ücretlendirme işletme ihtiyacının belirlenmesi ve kurulum planlamasını takiben her bir kurum için ayrı ayrı yapılır. İşletmelerin tercihlerine göre satınalma veya kiralama/abonelik modelleri oluşturulur. Ücretlendirme konusunda detaylı bilgi almak için www.papilon.com.tr/iletisim  linkine tıklayabilir, mesaj kutumuz veya sayfada belirtilen telefon numaraları üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kuruluşlara özel olarak oluşturulmuş kiralama modellerinde abonelik süresi dolduktan sonra yeni bir abonelik oluşturulur veya sözleşmede belirtilen kullanım süresi sonrasında sistem kullanıcıya devredilir. Süreç konusunda detaylı bilgi almak için www.papilon.com.tr/iletisim  linkine tıklayabilir, mesaj kutumuz veya sayfada belirtilen telefon numaraları üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN